måndag 22 augusti 2016

God morgon, moderater!


Moderaterna i Sydsverige börjar tydligen vakna. På DN debatt kan man läsa att moderata företrädare i 33 kommuner har vaknat och insett att staten inte alls kommer att ersätta kommunerna fullt ut för flyktingmottagningen, och att man avser sänka ersättningarna rejält från staten från årsskiftet. 
I artikeln kan man läsa : ”I förslaget sänks dygnsersättningen från 1 900 kr till 1 350 kr per barn och ung i åldern 8-17 år och från 1 900 kr till 750 kr per ung i åldern 18-20 år. Procentuellt handlar det om sänkningar på 29 procent respektive 61 procent.”.
Detta var ju ganska väntat. Att utlova full ersättning för att på så sätt lura kommunerna att ta emot s.k. flyktingbarn var givetvis ett koncept som inte är hållbart i längden och med allt sämre statlig ekonomi. Ovanpå detta ska man komma ihåg att efter två år övergår ansvaret för flyktingar (och deras anhöriga) till kommunerna.
Det sjuka i hela historien är att det var moderaterna med stöd av miljömupparna som satte igång hela cirkusen före valet 2014, och vi minns väl alla Reinfeldts tal om att ”öppna våra hjärtan.”. Nu när moderaterna lokalt börjar fatta hur lurade de har blivit, protesterar man vilt. Visst, det är inte en Alliansregering längre, men det hade inte gjort någon som helst skillnad, och även en sådan hade tvingats göra precis samma sak.
Jag skrev för ett tag sedan om att kommuner som ”ställt upp”, kommer tvingas till mycket stora skatteökningar, och artikeln är en ren kvittens på detta. Alternativet är givetvis att drastiskt kapa ner kommunala utgifter, eller en kombination av bägge.
Staten behöver inte längre vifta med någon morot för att placera ut s.k. flyktingar i kommunerna då man har en tvingande lag, och alltså kan man sänka ersättningarna godtyckligt.
Ovanpå detta finns givetvis den kommunala skatteutjämningen (Robin Hood-skatten), som gör att staten kan ta pengar från kommuner med god ekonomi och omfördela dem till de kommuner som nu får mindre ersättningar från staten. Alltså kan man räkna med skattehöjningar på bred front i de flesta kommuner.
Man kan inte undgå att slås av den totala naiviteten i hela historien. Man släpper in 100-tusentals personer från främmande länder som inte kan svenska och är vanligtvis lågutbildade. Det säger sig självt att de måste försörjas en massa år och att pengarna till detta måste komma någonstans ifrån. Man kan svamla om SFI, valideringar, prova-på jobb, provanställningar, praktik, integrering och en massa annat. Men faktum kvarstår – pengarna måste komma någonstans ifrån för dessa personers försörjning. Det är kanske dags för sjuklöverns politiker att börja fatta.
Man avslutar artikeln med ”Frågorna som infinner sig är om det går att lita på staten i framtiden och är det nu vi börjar skönja hur regeringen vältrar över statens kostnader på landets kommuner?”.
Svaret är ganska enkelt; i och med att det finns kommunalt självstyre och kommunerna har egen ekonomi, samtidigt som ”flyktingar” måste placeras någonstans fysiskt, är och förblir flyktingmottagning ingen statlig fråga. Det är givetvis så att varje kommun ska bestämma hur många ”flyktingar” man kan och vill ta emot, baserat på statliga ersättningar och annat som staten inte må ändras godtyckligt, som nu är uppenbarligen är fallet. Sedan summerar staten det antal som kommunerna kan eller vill ta emot, och det blir den mängden flyktingar landet tar emot och sedan fördelar enligt kommunernas åtaganden. Men observera att ”flyktingar” avser enbart kvotflyktingar och inte ekonomiska migranter eller deras anhöriga. Lagen om att migrationsverket fördelar flyktingar till kommunerna strider direkt mot grundlagen och bör omedelbart avskaffas.

Inga kommentarer: